Makt og maktmisbruk – et problem jeg ønsker å løse

I dette innlegget skal jeg skrive om et problem jeg ønsker å løse. Oppgaven er inspirert av Jamie Casap som jobber som Chief Education Evangelist i Google. Jamie holdt et foredrag for BIF i 2015 hvor han sier: «Don´t ask students what they want to be when they grow up. Ask them what problem they want to solve and what they need to learn to build the knowledge, skills, and abilities to solve that problem!». Han snakker videre om minoritetsproblemer  og han egen historie om hvordan han vokte opp og til den han er i dag. Jeg skal ikke bygge dette innlegget på innvandring, minoriteter og di problemene som vil følge av dette. Jeg skal derimot snakke om makt og maktmisbruk.

Det kan være vanskelig å vite hvor grensen til makt og maktmisbruk går, ettersom det ligger mye i disse enkle ordene. Makt kan være alt fra fysisk makt, trusler og belønningsmakt for å nevne noen. Makt er ikke alltid like opplagt å vite hva er eller hvor grensen ligger. Vi har ekspertmakt (som leger), legitim makt ( autoriteter vi aksepterer), og referansemakt (rollemodeller). Disse  tre formene for makt og mer om maktmisbruk, kan du leser mer om i artikkelen til aftenposten.

Disse tre formene for makt har ulik form for makt for ulike mennesker. Det kan være vanskelig å vite hva deres makt er, eller å avvise deres form for makt, da de fleste av oss velger å stole på disse ulike menneskene. Skal vi velge å ikke stole på det vår lege forteller eller velge å tvile på resepten de har skrevet ut til oss? Nei, det fleste av gjør ikke det, fordi de vet mer og bedre enn de vi gjør. Det er tross alt en grunn til at vi oppsøker deres hjelp. Men tilfeller har oppstått hvor leger har tatt feil. Tilfeller har oppstått hvor leger ikke brukt lang nok tid på de ulike pasientene, hvor skader og ulykker faktisk har skjedd. Ja, vi er alle mennesker og vi kan gjøre feil, men i form av hvordan feilene oppstår kan dette unngås.

Legitim makt, som er autoriteter vi aksepterer er den vanskeligste formen for makt, og ender ofte i maktmisbruk. Vi har flere ulike tilfeller av en autoritet som har valgt å misbruke sin form for makt, gjerne fysisk makt som voldtekt. Vi vet alle at det er flere saker som er kommet ut i lyset om en og en annen politiker som har blitt stilt for retten for voldtekt. Dette er en uakseptabel form for maktmisbruk, og er personlig glad for at disse autoritetene blir tatt opp i lyset og får den straffen de fortjener!

Den siste formen for makt er referansemakt- disse såkalte rollemodellene. Her er det en svært svak grense, hvor makten bare blir vanskeligere og vanskeligere å se. I dagsens samfunn hvor rollemodeller ofte kan være bloggere, hvor dem kan skrive, reklamere og bli sponset av hva enn dem vil og publiserer dette på deres blogger og andre sosiale plattformer. Alle kan lese det de velger å publisere, og det verste av alt, de fleste som kaller dem for ”rollemodeller” er gjerne tenåringer. Hvor det ligger et problem i dette, er ikke at dem skriver og uttrykker sine egne meninger, men når det kommer til at dem opererer seg til de er ”blå i tryne” og velger å kalle det for trening?! Dette er feil, og det er flere av dem som velger å gjøre det for å redde seg selv og sitt eget rykte.

Tenk alle disse tenåringene som ”forguder” disse bloggerne og synes det har en så fin kropp og starter å trene og trene og trene men oppnår aldri det resultatet de så streber etter å oppnå. Jeg velger å kalle dette for maktmisbruk, når personer som vet de har flere unge ”følgere” og ikke forteller hele sannheten bak deres såkalte ”suksess”. Denne såkalte «suksessen» gjelder ikke bare kropp og operasjoner, men gjelder hvordan de velger å reklamere for produkter dem selv ikke mener fungerer.

Makt og maktmisbruk er begreper som ligger i en ”gråsone”. I denne «gråsonen» er det vanskelig å se og vanskelig å oppdage hva som er galt og hva som er riktig. Når vet vi at maktmisbruk har oppstått? Når skal vi velge å si ifra? Dette er svært vanskelig. Jeg ønsker å løse slike problemer ved å skrive og gjøre folk bevisst på at dette skjer! Stol på deg selv, og pass på at den dagen du selv sitter med makt- pass på hvordan du velger å bruke den.

– Sofie Hagen

Kilder:

http://www.aftenposten.no/meninger/Makt-og-maktmisbruk-164311b.html

3 thoughts on “Makt og maktmisbruk – et problem jeg ønsker å løse

  1. Hei Sofie.
    Veldig flott skrevet innlegg hvor jeg syns du fint kategoriserer de ulike maktmåtene og personene.
    Problemet du tar opp er absolutt noe jeg tror er et problem, og du viser gode verdier når du fremmer dine egne tanker.
    Flott, menneskelig innlegg som er verdt å lese for mange!

  2. Bra innlegg Sofie, dette er et viktig og stort tema. Hvor går grensen mellom hva som er greit, og hva som ikke er det? Som du skriver, når kan vi konstantere at maktmisbruk har forekommet? Autoritære personer i samfunnet sitter med makt, men også med et ansvar ovenfor alle som legger sin tillit til dem.
    Interessant innlegg som hvertfall fikk meg til å reflektere!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *